STARTER FON ANLEGG:

Carl Christian Fon og Jarle Hillestadser på 2017 med forventning i blikket, og kan knapt vente med å komme i gang. De skal skape ny bærekraftig entreprenørbedrift i Sandefjord.

Gleder seg til de personlige kundemøtene

Etter henholdsvis 28 og 17 år i Carl C Fon, gleder Carl Christian Fon og Jarle Hillestad til å gå løs på de mindre oppdragene igjen, og dyrke de personlige kundemøtene.

Egentlig var vi som to dølahester som bøyde av, og lot andre ta over stafettpinnen i Carl C Fon.

Men vi vil ikke slutte med det vi liker best, nå som vår epoke som store entreprenører er over, sier Carl Christian Fon.

Grove arbeidsnever griper kaffekoppen, med et bredt glis forteller han at han kommer rett fra en byggeplass.

Det har gått fem år siden gründeren av Carl C Fon signerte salgsavtalen med NCC, som forpliktet ham og daglig leder og medeier Jarle Hillestad til ikke å starte ny virksomhet de neste 5 årene.

Den gang var målet å få bygge med de «store gutta», å få bli med å bygge bane og vei over større deler av landet. Målet for 2017 er å få de mindre oppdragene, jakte jobber for maskinentreprenører i Sandefjord, Larvik og Tønsberg

Vil bygge Vestfold

Derfor er de to dølahestene slett ikke satt på stallen, men er i gang med å gjøre Fon Anlegg til en bærekraftig bedrift. Sammen med to tidligere ansatte, som allerede hadde startet opp driften, skal Fon og Hillestad igjen ut å bygge Vestfold.

– Vi er maskinentreprenører, grunnentreprenør, vi skal påta oss oppdrag som graving, opparbeide vei, vann og avløp til hus- og hyttetomter, forklarer Hillestad.

Han forteller videre om motivasjonen som ligger bak det å starte opp på nytt;

–  Nå vil vi tilbake til de gode, personlige kundemøtene – og bygge stein på stein for en sunn forretningsdrift. Der vi følger kunden fra det første møtet til jobben er fullført.

Blir konkurrenter

Hillestad regner med at stillingsannonsene vil komme med voksende behov for arbeidskraft etter hvert som oppdragene sikres. Jungeltelegrafen har gjort sitt, forespørslene strømmer på.

–  Nå skal vi konkurrere med de andre entreprenørene, med hovedfokus på de små oppdragene. Vi skal inn i lokalmarkedet og anleggsmarkedet i Vestfold. Vi har ikke noen plan om å reise bort på store anlegg, bygge firefelts motorveg og dobbeltspora jernbane får andre gjøre, sier Hillestad.

Vi gi tett oppfølging

Det er tydelig at nettopp kundekontakten du får gjennom tett oppfølging har vært et savn hos de to gründerne. Å påta seg oppdrag av mindre skala, gir mer rom for å bygge sterkere relasjoner med kundene.

–  Vi vil følge jobbene våre fra prising, til gjennomføring. Det opplever vi at gir mer gevinst både for oss og oppdragsgiveren. Det er lettere å bli enige om løsninger, lettere å unngå problemer, når vi har god dialog, sier Hillestad.

–  Følger du kunden tett og godt, blir du også valgt ved neste korsvei, skyter Fon inn.

Fortsatt lokalt engasjement

Mye av det som lokalt kjennetegner Carl Christian Fon, engasjementet for faget, for å støtte lokalt idretts- og kulturliv, rett og slett ha et hjerte for byen, skal også prege Fon Anlegg.

–  Jeg har ennå til gode å permittere noen i karrieren min, vi skal vokse med oppdragene – og ikke gape for høyt, sier Fon.

Han mimrer tilbake til negative medieoppslag da Carl C Fon ble en del av NCC. Men som han selv sa i salgsåret – dette ville ikke bety tapte arbeidsplasser, tvert imot. Det ble nye karrieremuligheter og flere stillinger.

–  Vi gikk fra 90 til 180 ansatte i årene etter salget, sier Fon.

Med seg på det nye laget har Fon og Hillestad to anleggsledere, Joakim Aarøe og Odd Henrik Almehagen. Det var disse to som etablerte dagens Fon Anlegg i 2015.

–  Vi er to gamle ringrever med mye erfaring og stor kontaktflate, sammen med to med ungdommelig pågangsmot skal vi bygge Fon Anlegg.

FAKTABOKS:

Fon Anlegg

6 ansatte 1. januar 2017, regner med jevn vekst.

Maskin- og grunnentreprenør.

Eies av Carl Christian Fon, Jarle Hillestad, Joakim Aarøe og Odd Henrik Almehagen (de to sistnevnte er anleggsledere, og etablerte bedriften som nå satses på).

Carl Christian Fon grunnla i 1988 maskinentreprenørbedriften Carl C Fon, og har jobbet der siden.

Jarle Hillestad ble daglig leder og medeier fra 2000, og var før dette ti år i Statens Vegvesen som bygg- og anleggsingeniør.