Om oss

Fon Anlegg ble etablert 1.juni 2015 og er en lokal maskin entreprenør i Sandefjord med kontorer på Nordre Fokserød 24 i Sandefjord.

 

Selskapet eies av Storskogen AS som majoritetseier og Odd Henrik Almehagen, Joakim Aarøe, Carl Christian Fon, Rolf Arne Larsen og Jarle Hillestad.

Daglig Leder i selskapet er Joakim Aarøe.

Selskapet har i dag 50 fast ansatte.  Omsetter for ca 190 mill.

Selskapet utfører alt innen prosjektering og utførelse av grunn- og terrengarbeider, massetransport, riving, vei og VA, deponi av rene masser, samt landskapsutforming for alle typer grunnforhold vor det ytre miljø kan påvirkes.

 

Vår strategi

Med vår 30 års erfaring i anleggsbransjen har vi stor kompetanse innen våre fagfelt. Vi gjør vårt ytterste for å levere god kvalitet til en riktig pris.
Vi ønsker å fremstå som en entreprenør som tar klare miljøhensyn og derigjennom også påvirke leverandører og kunder til å gjøre det samme.
Våre mål for miljøarbeid er fastsatt i bedriftens Miljøpolitikk.
Vår hovedmålsetning er å ha fornøyde kunder, vi ønsker å ha en kort linje mellom oppdragsgiver og oss.

Vi er en lokal aktør i Vestfold med hovedsete i Sandefjord

 

Ingen jobb er for liten eller for stor !!!