Kvalitet & HMS

Vårt kvalitetsmål er å levere et ferdig resultat til riktig tid i samsvar med kundens og myndighetenes krav.

Vi søker stadig forbedringer ved å følge utviklingen av prosesser og lovgivning, avviksregistrering, erfaringsoverføring og opplæring av alle ansatte for å økt kvalitet.

I Fon Anlegg gjør vårt ytterste for å unngå skader på våre ansatte og utstyr, samt det ytre miljø.

Det er innført et omfattende kvalitetssystem og internkontrollsystem som i varetar helse, miljø og sikkerhet samt kvalitet.

ISO 9001 – Kvalitet

ISO 14001 – Miljø

Les mer om våre ISO sertifiseringer under Godkjenninger

Vi ønsker å framstå som en entreprenør som tar klare miljøhensyn og derigjennom også påvirke leverandører og kunder til å gjøre det samme.
Våre mål for miljøarbeid er fastsatt i bedriftens Miljøpolitikk (Klikk for å åpne).