Samfunnsansvar

Forpliktelseserklæring – Sist endret: 08.04.2024

Fon Anlegg AS jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker å gjøre en forskjell! Vår forpliktelseserklæring, inkludert våre etiske retningslinjer for leverandører, samt FNs bærekraftsmål, danner grunnlaget for vårt arbeid med å fremme og respekter menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder.

Henviser til Åpenhetsloven og vår forpliktelseserklæring

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) – Lovdata

Forpliktelseserklæring

 

Ta kontakt på telefon 958 96 000 eller e-post post@fon.no ved ønske om mer informasjon om vårt miljøarbeid og tilgang til klimaregnskap og årsrapport.