Samfunnsansvar

Forpliktelseserklæring – Sist endret: 01.02.2023

Fon Anlegg AS jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker å gjøre en forskjell! Vår forpliktelseserklæring, inkludert våre etiske retningslinjer for leverandører, samt FNs bærekraftsmål, danner grunnlaget for vårt arbeid med å fremme og respekter menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder.

Les vår forpliktelseserklæring her.