Godkjenninger og Sertifiseringer

Her kan du lese om våre godkjenninger og sertifiseringer.

ISO SERTIFISERING 9001 og 14001

 

ISO 9001 logo

NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse:

  • Kundefokus
  • Lederskap
  • Menneskers engasjement
  • Prosesstankegang
  • Forbedring
  • Bevisbasert beslutningstakin
  • Relasjonsledelse

 

NS-EN ISO 14001:2015 Ledelesessystemer for miljø

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.

Sertifikat 10352 FON Anlegg AS 2023

Scandinavian Certification

www.scancert.no

 

Miljøfyrtårn logo

Vi har sentral godkjenning se link :

Direktoratet for byggkvalitet

Godkjenningsbevis Sentral godkjenning til 07.10.2024

Miljøfyrtårn bevis     /    Miljøfyrtårn hjemmeside