Vann og avløpsanlegg

Vi utfører alle tjenester innen vann og avløp. Alt fra en enkel utskifting av stikk ledning til bolig, til nytt kommunalteknisk anlegg.

  • Drenering
  • Vann og avløpsanlegg
  • Renseanlegg
  • Pumpestasjoner
  • Vannlekkasjer
  • Reparasjon av tett kloakk

Kontakt oss