FLYING START FOR FON ANLEGG

Jarle Hillestad og Carl Christian Fon satset sammen med gründerne av Fon Anlegg på tampen av 2016. På dette året har bedriften vokst fra 5 ansatte til 18, og bygger nå helt nytt lager på Fokserød

Veksten i ansatte gjenspeiles i både omsetningsøkning og forventet resultat, sier styreleder i Fon Anlegg, Jarle Hillestad. Omsetningen har i andre driftsår kommet opp i nær 37 millioner, og han kan røpe at resultatet så langt viser betydelig mer enn gjennomsnittet for bransjen. – Vi har en god oppdragsmengde, med en miks av kunder vi kjenner fra før og helt nye. Arbeidet vi utfører pågår hovedsakelig i Vestfold og Sandefjord, legger han til.

Bygger nytt lager på Fokserød

Han er ikke redd veksten har vært for bratt, med prognosene for bransjen og oppdragsmengden maskinentreprenøren har sikret seg ser Hillestad at det er grunnlag for fortsatt vekst. Derfor har Fon Anlegg også kjøpt en tomt på 10 dekar av Sandefjord kommune. – Her er arbeider med oppfylling i full gang, før vi bygger lageret vi har behov for. I første omgang bygger vi et lager med vaskehall på ca 550 m2 , sier Hillestad.

Økt maskinpark

Lagringsbehovet er utvilsomt til stede, etter at maskinparken gjennom året har økt til ni gravemaskiner i størrelse fra 1,8 tonn til 26 tonn, en hjullaster, en dumper, et valsetog, tre lastebiler og 13 varebiler. – Vi har også etablert kontor på Nordre Fokserød 21, og har i tillegg til lageret vi nå bygger et annet lager på Råstad, sier styrelederen.

Synliggjør fremtidsbarometeret

Byggenæringens fremtidsbarometer, som utgis av Byggenæringens Landsforening (BNL), viser den samme trenden som Fon Anlegg merker. Her kan vi lese at 4 av 10 har planer om å ansette flere. Et stabilt godt marked de siste årene kan bidra til at bedriftene føler seg trygge til å øke bemanningen. Aldri tidligere i BNL-undersøkelser har flere bedrifter svart at de planlegger å ansette.

Fagarbeidere er etterspurt

36 prosent av bedriftene svarte i 2017 at de slet med å få tak i fagarbeidere. Næringen trenger kvalifisert arbeidskraft innen mange forskjellige områder. FAFO har anslått et behov på 7 – 8000 nye fagarbeidere per år frem til 2030. Rekruttering er svært viktig for å sikre etterveksten av fagarbeidere og lærlinger.

Hillestad forteller at blant de 18 ansatte ved Fon Anlegg, har bedriften to lærlinger. I tillegg har bedriften skoleelever utplassert. Disse er elever ved linjen for bygg- og anleggsteknikk ved Re Videregående skole.

Fortsatt behov for dyktige folk

– Det er ikke enkelt å rekruttere fagarbeidere, men vi har vært heldige og fått ansatt både maskinførere og grunnarbeidere med fagbrev, sier Hillestad. Han legger til at det fortsatt er behov for flere dyktige maskinførere og grunnarbeidere.

Sakset fra Byggenæringens fremtidsbarometer: Økende boligbygging ga sterk vekst i byggeaktiviteten i 2016, og utviklingen fortsetter i 2017. Om prognosene går inn, vil byggemarkedet kunne vokse med hele 6,8 % i 2017, målt i faste priser. Produksjonen av nybygg øker med hele 10 % i år, før den flater ut i 2018 og deretter går ned med 2,4 % i 2019. Prognosene for samlet byggeaktivitet viser en vekst på 3,6 % for 2018 og 2,6 % i 2019.

Les Byggenæringens fremtidsbarometer her.