Generell info

Selskapet eies av Odd Henrik Almehagen, Joakim Aarøe, Carl Christian Fon, Rolf Arne Larsen og Jarle Hillestad.

Daglig Leder Carl Christian, Styreleder Jarle Hillestad.

Selskapet utfører alle arbeider innen graving, massetransport, drenering, brøyting, rivning, veg, vann og avløp.

Selskapet har i dag 42 fast ansatte og har kontorer på Nordre Fokserød 24 i Sandefjord. Omsetning for ca 140 mill.

Vår hovedmålsetning er å ha fornøyde kunder, vi ønsker å ha en kort linje mellom oppdragsgiver og oss.