Generell info

Selskapet eies av Storskogen AS som majoritetseier og  Odd Henrik Almehagen, Joakim Aarøe, Carl Christian Fon, Rolf Arne Larsen og Jarle Hillestad.

Daglig Leder Carl Christian.

Selskapet utfører alle arbeider innen graving, massetransport, drenering, brøyting, rivning, veg, vann og avløp.

Selskapet har i dag 43 fast ansatte og har kontorer på Nordre Fokserød 24 i Sandefjord. Omsetning for ca 145 mill.

Vår hovedmålsetning er å ha fornøyde kunder, vi ønsker å ha en kort linje mellom oppdragsgiver og oss.