Generell info

Selskapet eies av Storskogen AS som majoritetseier og Odd Henrik Almehagen, Joakim Aarøe, Carl Christian Fon, Rolf Arne Larsen og Jarle Hillestad.

Daglig Leder Joakim Aarøe.

Selskapet utfører alle arbeider innen vei og grunnarbeid, vei og avløp, transport, riving og miljøsanering samt landskaps utforming.

Selskapet har i dag 50 fast ansatte og har kontorer på Nordre Fokserød 24 i Sandefjord. Omsetning for ca 190 mill.

Vår hovedmålsetning er å ha fornøyde kunder, vi ønsker å ha en kort linje mellom oppdragsgiver og oss.