Dumpere

Vi har 2 dumpere og 1 Hyderma dumper.

   Hyderma 912FS

   Volvo A25G

Kontakt oss