Bærekraft

Fon Anlegg AS ønsker å bidra aktivt for å redusere klimautslipp og forurensing og vil at bedriften, dens ansatte og underleverandører skal være miljøfokusert!

Vi ønsker å framstå som en entreprenør som tar klare miljøhensyn og derigjennom også påvirke leverandører og kunder til å gjøre det samme.
Våre mål for miljøarbeid er fastsatt i bedriftens Miljøpolitikk (Klikk for å åpne).

Fon Anlegg AS er en bedrift med miljømerket Miljøfyrtårn for blant annet å utvise en intern og ekstern miljøpolitikk ovenfor samfunnet..
Vi arbeider i henhold til sertifiseringskriteriene for Miljøfyrtårn, og de ulike kravene er dokumentert i vårt Kvalitet-/HMS-system

Fon Anlegg AS er Miljøfyrstårn – sertifisert etter følgende kriteriesett:

  • Felleskriterier, privat og statlig
  • Maskinentreprenør (Hovedkriteriesett)
  • Veitransport

Ta kontakt på telefon 958 96 000 eller e-post [email protected] ved ønske om mer informasjon om vårt miljøarbeid og tilgang til klimaregnskap og årsrapport.